طرفداران نسل جوان - عکس شخصی از جاستین و سیلنا < طرفداران نسل جوان - عکس شخصی از جاستین و سیلنا

طرفداران نسل جوان

این وبلاگ نویسنده قبول می کند

سلنا و جاستين در فرودگاه LAX!!

2

-

/

*

03

4-

5-

خب اینطور که معلومه زک سانک درباره ی دریم آت لود با سلنا یه مصاحبه انجام داده و این هم یه عکس از اون مصاحبه ست:14

عكس هاي سلنا با جاستين و خانوادش

-

1

15-

19

20-

21-

22

23

24

25

26

2728

29

30

3

4

5

6

7

89

10


11

12

13

14

15

16

17

18
2

3-

44

45

46

47

48

49

50

51

52
تاريخ سـاعت نويسنده nadia| |
Design By ghazal